SUSTAVNA PROGRAMSKA POTPORA (4e) – pitanja II. poglavlje (prekidi)

1 Objasniti sabirničku strukturu računala
2 Opisati moguće prijenose za aktivacijom programa
3 Objasniti sinkroni i asikroni zahtjev za prekid, blok shema
4 Blok shema jednoprekidne linije, osnovni opis
5 Vektorski prekid i opis prekidnih linija
6 Maskirajuća i nemaskirajuća linija – opis i objašnjenje
7 Višestruki prekid, blok shema,  objašnjenje
8 Blok shema jednostrukog i višestrukog prekida – opisati razlike

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *