ELEKTRONIČKI SKLOPOVI (3e)-pitanja za I. poglavlje (poluvodička dioda)

POLUVODIČKA DIODA – pitanja za pismenu provjeru znanja

 1. Objasniti pojmove za pasivne i aktivne komponente te definirati linearne i nelinearne karakteristike
 2. Nacrtati kristalnu strukturu N-tipa poluvodiča, objasniti pojmove slobodnog elektrona i donora
 3. Nacrtati kristalnu strukturu P-tipa poluvodiča, objasniti pojmove akceptor i pozitivna šupljina
 4. PN spoj u ravnoteži, objasniti pojmove barijere, kako nastaje napon barijere (bez vanjskog izvora)
 5. Propusna polarizacija, objasniti protjecanje struje, blok shema i shema s diodom
 6. Nepropusna polarizacija, objasniti djelovanje barijere i zbog čega struja ne može teći kroz diodu, blok shema i shema s diodom
 7. Nacrtati strujno-naponsku karakteristiku diode za nepropusnu polarizaciju te označiti karakteristične točke
 8. Nacrtati strujno-naponsku karakteristiku diode za propusnu polarizaciju te označiti karakteristične točke
 9. Opis transformatora (simbol), osnovne relacije za snagu, napon, struju i broj namotaja (izvod)
 10. Shema poluvalnog ispravljača, graf ulaznog i izlaznog napona na ispravljaču
 11. Shema Graetzovog spoja s transformatorom, prikaži graf napona na ulazu i izlazu te opisati polarizaciju dioda.
 12. Sklop s diodom – propusna polarizacija (shema i izvod) i određivanje radnog pravca i SRT
 13. Stabilizator napona, blokovska shema, oznaka i objašnjenje za pozitivni i negativni stabilizator, simbol Zener diode s područjem rada
 14. Objasni ulogu kondenzatora na izlazu ispravljača (“peglanje”). Prikazati grafički i napisati relaciju za struju kroz kondenzator

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *